2011-13 SGK Genelgesinde Değişiklik (2013-41 Genelge)

0
262

2011-13 SGK Genelgesinde Değişiklik (2013-41 Genelge)

2011-13 SGK Genelgesinde Değişiklik (2013-41 Genelge); Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmış olan 2011/13 sayılı Genelge; ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak yürütülen asgari işçilik uygulaması çerçevesinde, işverenlere teminat iadesi yazısı ve ilişiksizlik belgesi verilmesi konusunda Kurum üniteleri tarafından yürütülecek işlemleri ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde düzenleyen / açıklayan önemli genelgelerden biridir.

2011-13 SGK Genelgesinde Değişiklik (2013-41 Genelge)       

Sosyal Güvenlik Kurumu, söz konusu Genelgenin yayımından sonra gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse ünitelerce uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak “2011-13 Sayılı Genelgede Değişiklik” konulu 2013-41 sayılı Genelgeyi yayımladı.

2011-13 SGK Genelgesinde Değişiklik (2013-41 Genelge)       

Söz konusu Genelge ile 2011-13 sayılı Genelgede bazı değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişiklik ve düzenlemeler aşağıdaki belirtilmiştir;

Sözleşmesinde kişi sayısı belirtilmiş olan ihale konusu işlerle ilgili olarak asgari işçilik oranı üzerinden işçilik hesaplaması yapılmayacak, bunun yerine sözleşmede belirtilen kişi sayısı üzerinden değerlendirme yapılacak, kişi sayısı eksik bildirilmiş ise eksik bildirilen kişi sayısı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesi ve prim alınması yoluna gidilecek.

Bundan böyle asgari işçilik araştırması ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde, kadın sigortalıların çalıştırılmadıklarına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı sürece söz konusu kişiler için yapılmış olan bildirimler araştırma işleminde dikkate alınacak. Ayrıca, ilişiksizlik belgesi verilmesi aşamasında, ihale konusu işlerin ve özel nitelikteki inşaat işlerinin bitirilmiş olduğu, dolayısıyla fiili tespit yapılamayacağı hususları dikkate alınarak kadın sigortalıların çalışmalarının fiili olup olmadığına ilişkin aksine bir ihbar veya şikayet olmadığı sürece denetim / inceleme yapılmayacak.

sgk müfettişi tarafından incelemesi başlatılmış işlerle ilgili olarak, inceleme aşamasında işverenin ilgili üniteye başvurarak fark işçilik borcunu ödeyeceğini bildirmesi ve bunun üzerine müfettişin incelemeyi durdurması (teftişten sarfınazar) halinde, artık o işe ait fark prim borcu kesinleşmiş olacak, artık o işle ilgili olarak tekrar müfettiş incelemesi istenemeyecek.

2011-13 SGK Genelgesinde Değişiklik (2013-41 Genelge)       

2013-41 sayılı Genelgeyle, yukarıda belirtilenler dışında ayrıca aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak da değişiklik ve düzenlemeler yapıldı;

Doğrudan temin usulüyle yaptırılan işler

Yüksekliğe göre yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğ çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen yapılar

Yüksekliğe göre yapı sınıf ve grubunun belirlenmesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkındaki tebliğ çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen yapılar

Özel sektör işverenlerinin birbirine karşı taahhüt ettiği işler

İstihkak ödemesi yapılmayan ihale konusu işlerde ilişiksizlik belgesinin verilmesi

Fark işçilik borcunun kesinleşmesi

İlişiksizlik belgesinin alınmasına ilişkin olarak teminat niteliğinde verilen belgeler

İşçilik oranı tespit edilemeyen işler

İhale makamları veya ruhsat vermeye yetkili makamlarla yapılacak yazışmalarda kullanılacak matbu formlar

 

 

 

 

Kaynak:isvesosyalguvenlik.com

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here