2018 – İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

0
464

2018 – İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?, İşsizlik, kişinin işten çıkma durumunda bulunduğu ve çalışma halinde olmadığı zamandır. Bu durumda herhangi bir gelir elde edemeyen ve zor durumda kalan vatandaşlara devlet tarafından bir kolaylık sağlanılmaktadır. İş arama döneminde işsizlerin giderlerini ödeyebilmesi, işten çıkarılmanın verdiği moral bozukluğunun yanında yapılması mecburi olan giderlerin ödeme yükünü hafifletmek için 2002 yılında 4447 sayılı kanunla işsizlik maaşı kanunu çıkarılmıştır.Sigortalı olarak çalışan bireyler, kendi istekleri doğrultusunda ya da işverenleri tarafından herhangi bir sebepten dolayı işte ayrılırlar ve kendi iş alanlarında pasif olarak yer alırlar.

İşsizlik her toplumda en büyük sorun olması açısından kimsenin yaşamak istemediği bir durumdur. İşten çıkarıldıktan sonra bireyin finansal olarak güçlük çekmemesi açısından ona işsizlik maaş başvurusu yaparak, işsizlik maaşı bağlanır. İşsizlik maaşının bağlanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında belirlenen yasalarda birtakım şartlar aranmaktadır.

2018 – İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Bu şartlar,

  • Kendi isteği ile işten ayrılma durumu hariç diğer durumlarda işveren tarafından işine son verilmesi durumunda işsizlik maaş başvurusu şartlarından birini sağlamış olur.
  • Sigortalı bireylerin çalışırken ödenmiş olduğu sigorta primlerinin, işten ayrılmadan önceki 120 gün içerisinde ödenmiş olması gerekmektedir.
  • Sigortalı olarak görev yapan bireyin çalışma süresi içerisinde, son üç yılda ödemiş olduğu sigorta prim ödemesi gününün en az 600 gün ödenmiş olması gerekmektedir.
  • Sigortalı olarak çalışan bireylerin, işten ayrılması durumda, son bir ayda İŞKUR’a şahsen ya da internet aracılığı ile İŞKUR profili oluşturarak, yeni bir iş başvurusu gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.
  • İşveren tarafından işine son verilmiş olan bireyler bu şartları sağlaması durumunda işsizlik maaş başvurusu ile işsizlik maaşı bağlanır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bireylerin herhangi bir sebeple işlerine son verilmesi durumunda bireyler iki farklı şekilde işsizlik maaş başvurusu yapabilirler. İster E-Devlet üzerinden isterseniz de İŞKUR’un internet sitesi üzerinden işsizlik maaş başvurusu işleminizi yapabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Hangi Hallerde Kesilir?

İşsizlik ödeneği almakta iken;

  • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
  • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde  işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
  • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
  • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

İşsizlik Maaşı Alırken İşe Giriş – Çıkış Yapanlara Tekrar Maaş Bağlanır mı?

İşsizlik Maaşı alırken çalışmaya başlayanları işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na bilgi vermesi gerekmektedir. Başvuru ile birlikte işsizlik maaşı işe başlama tarihi itibariyle kesilir. Yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde (yukarıda belirtilen şartlar) işlerini kaybetmeleri halinde ki ‘’istifa edilmiş veya işten çıkarılmış olması’’ fark etmez işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılır.

Tekrar işsizlik maaşı hakkını kazanılması için dikkat edilmesi gereken en önemli unsur çalışmaya başlandığında; kendi nam ve hesabına da çalışsa (ticari bir faaliyette bulunma gibi) 15 gün içinde İŞKUR’a bildirim yapılmasıdır. 15 günden daha sonra İş-Kur tarafından tespit edilmesi halinde bu durum gelir getirici bir işte çalışma olarak değerlendirilmektedir. ‘Gelir getirici işte çalışıyor olma’ nedeni ile kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamaktadır. İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum en yakın İŞKUR birimine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here