Almanya’dan Türkiye’ye Prim Aktarma

0
1185

Almanya’dan Türkiye’ye Prim Aktarma, Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmada ikinci şart mecburi sigortalılık kapsamındadır. Mecburi sigortalılığın sona erdiği tarih bekleme süresinin başlangıcı olarak kabul edilir. Almanya ve Türkiye’ deki mecburi sigortalılık eşdeğer olup Almanya’da kazanç yerine geçen ödemeler olarak kabul edilen işsizlik parası, işsizlik yardımı veya 1 Ocak 2005’ten sonra işsizlik parası veya hastalık parası gibi ödemeler mecburi sigortalılık olarak işlem gördüğü için bekleme süresi bu tür ödemelerin bitiminde başlamaktadır. Yani Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurmadan önce bu sürenin bitişine dikkat edilmelidir. Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurmada, bu iki yıllık bekleme süresince Türkiye’de veya Almanya’da mecburi sigortalı bir işe girilir ise; iki yıllık bekleme süresi her defasında mecburi sigortalılığın sona ermesinden sonra tekrar başlamaktadır. Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurma sürecinde, tutuklu olarak geçen süreler ile kanuna göre isteğe bağlı sigortaya prim ödenen süreler, bekleme süresini etkilemez.

Almanya’dan Türkiye’ye Prim Aktarma

Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmaya başvurmada, 17 Mart 1987 tarihine kadar Almanya’yı terk etmiş vatandaşlarımız Türkiye’de mecburi sigortalı olsalar bile bekleme süresinden etkilenmezler, istedikleri takdirde bekleme süresi olmadan primleri iade edilir.65 yaşını doldurdukları halde her iki ülkedeki prim ödeme süreleri toplamı 5 yılı bulmayan vatandaşlarımız da 24 aylık bekleme süresine tabi olmadan Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarma isteğinde bulunabilirler.

 Yetimler prim iadesi alabilir mi?

Yetimlerin prim iadesinden yararlanıp yararlanamayacağı da önemlidir. Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmak isteyen yetimlerin prim iadesine hak kazanabilmeleri için, Alman emeklilik sigortasından yetim aylığı alabilme kriterlerine sahip olması gerekir. Yani diğer bir deyişle yetim aylığı bağlanması şartlarını taşıması gerekir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz:

  • 18 yaşını doldurmamış veya mesleki eğitimde bulunan yahut engelli bir durum nedeni ile kendi geçimini sağlayamayacak durumda olup, 27 yaşını doldurmamış yetimler
  • 15 yaşını doldurmuş yetimler ise dilekçe verme hakkına sahiptirler.

Eğer birden fazla yetim varsa prim iadesi tutarı yetimler arasında eşit olarak paylaştırılır.

Almanya’dan hangi primlerin iadesi yapılır?

Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmada, iadesi yapılabilen primler de önemlidir. Sigortalı adına ödenmiş olan primlerin yarısı yani sigortalı hissesi iade edilmektedir. Hastalık parası, yaralı parası gibi belli sürelere ait sigortalının bizzat üstlendiği primler iade edilmektedir.

Almanya’dan hangi primlerin iadesi yapılmaz?

Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarmada iade edilmeyen primler de vardır. Sigortalının maddi olarak katkıda bulunmadığı, işsizlik parası, işsizlik yardımı ve çocuk yetiştirme gibi sürelere ait primler, prim iadesi kapsamına girmemektedir. Herhangi bir emeklilik sigortası tarafından yapılmış bir aylık ödemesi veya iyileştirme tedbirleri ile kendisi, eşi veya çocukları için verem hastalığı gibi özel hastalıklar nedeniyle yapılan yardımlardan önceki sürelere ait primler bu kapsamda iade edilmemektedir. Aylık ödemesi veya iyileştirme tedbirlerinden yararlanmış sigortalıya, bundan sonraki süreler için prim iadesi yapıldığında, primi iade edilmeyen sürelere ait primlerde iptal edilmekte, bu sürelere istinaden daha sonra aylık dahil herhangi bir yardım yapılmamaktadır. Ayrıca Almanya’dan Türkiye’ye prim iadesinde, sigortalı kişinin adına ödenmiş olan primlerin sadece yarısı iade edilmektedir. İşsizlik parası, işsizlik yardımı ve çocuk yetiştirme gibi sürelere ait primler Alman sigorta kasasında kalmaya devam ediyor ve Almanya’dan Türkiye’ye prim aktarma kapsamında iadesi yapılamıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here