Asgari geçim indirimi hesaplama (AGİ)


Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Asgari geçim indirimi hesaplanması işlemleri 01.01.2008 tarihi sonrası başlanmıştır. Sigortalıların ücret gelirlerinin vergilendirmesi aşamasında asgari geçim indirimi uygulanmaktadır. Ücret gelirlerinin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücret baz alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı gereği ölçü alınan yıllık brüt asgari ücret toplamının;

  • Ücretlinin kendisi için %50’si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan eşi için 10% u,
  • 01.05.2015 tarihine kadar çocukların her biri için ayrı ayrı, ilk 2 çocuk için % 7,5’i, diğerleri için %5’i esas alınmakta iken,

Asgari Geçim İndiriminde Değişikliğe giden madde ile, 6645 sayılı Kanunun yayımı tarihini(23.04.2015) izleyen ay başından itibaren (01.05.2015) Çocukların her biri için ayrı, ayrı, ilk 2 çocuk için %7,5’i, üçüncü çocuk için 10% u ve diğerleri için %5’i esas alınarak uygulanacaktır.

2018 Asgari Geçim İndirimi Tutarları

2017 Asgari Geçim İndirimi

2018 Asgari Geçim İndirimi

Editörün Seçimi