Asgari işçilik hesaplama (İnşaat)


Asgari işçilik ve asgari işçilik tutarının hesaplanması ile ilgili;

Önemli Hatırlatmalar

 • Bu tablodaki veriler ve hesaplamalar bilgilendirme amaçlı olup, program girilen verilere göre diğer tüm şartlar sabit kabul edilerek hesaplama yapılmaktadır. Bu nedenle sgkofisi’ne/Mercek Danışmanlık’a program üzerinden yapılan hesaplamalara ilişkin herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 • Asgari işçilik hesaplamasına ilişkin daha detaylı bilgi için lüften bizimle iletişime geçiniz. Mercek Danışmanlık olarak en kısa sürede ve en doğru şekilde asgari işçilik hesaplamanızı yapalım, sizi ve şirketinizi gereksiz maliyetlerden kurtaralım.
 • Asgari İşçilik Danışmanlığı Kapsamında verdiğimiz hizmetler;
  • İhale konusu işler ve inşaat işlerinde sosyal güvenlik mevzuatı açısında asgari işçilik değerlendirmesi yapılması,
  • Yıllara sâri inşaat işlerinde asgari işçilik hesaplanması,
  • Belli bir kısmı yapılan inşaat işlerinde asgari işçilik hesaplaması,
  • iTadilat işleri için asgari işçilik hesaplanması,
  • Salt işçilik ve malzemeli işçilik faturalarının değerlendirilmesi,
  • Yapılacak ön değerlendirme sonucunda müfettiş incelemesinin talep edilip edilmemesi ya da SGK tarafından sonuçlandırılıp sonuçlandırılmamasına karar verilmesi aşamasında işveren açısından karlı olan seçimin yapılarak asgari işçilik hakkında ön raporun sunulması,
  • Ödenmesi gereken fark işçilik tutarının hesaplanması,