Bağ-Kur Sigortalılığının Durdurulması-Uygulama Nasıl Olacak?

0
216

Bağ-Kur Sigortalılığının Durdurulması-Uygulama Nasıl Olacak?

Bağ-Kur Sigortalılığının Durdurulması-Uygulama Nasıl Olacak? Bir önceki yazımızda bağ-kur sigortalılığının (5510-4/1-b) durdurulmasına ilişkin 5510 sayılı kanuna geçici 76 .maddenin eklendiğini ve bu maddenin uygulamasını göstermek üzere 2018/23 sayılı Genelgenin SGK tarafından yayımlandığını belirtmiştik.

Genelgeye ilişkin diğer detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bağ-Kur Sigortalılığının Durdurulması-Uygulama Nasıl Olacak?

Hangi tarih esas alınacak?

31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunan Bağ-kur sigortalıları.

Bağ-Kur Sigortalılığının Durdurulması-Uygulama Nasıl Olacak?

Sigortalılıklar Nasıl Durdurulacak?

2018/23 sayılı SGK Genelgesinin 2 nci bölümünde sayılanlardan, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31/7/2018 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları,

İki aylık ödeme süresinin sonunda, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla,

Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (76) terk koduyla, durdurulacaktır.

Bağ-Kur Sigortalılığının Durdurulması-Uygulama Nasıl Olacak?

İki Aylık Ödeme Süresi Beklenilmeksizin Sigortalılık Durdurulabilir mi?

Geçici 76 ncı maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden 1/6/2018 31/7/2018 tarihleri arasında sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalı ve hak sahiplerinin, Genelgenin ekinde yer alan (Ek-l) başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (76) terk koduyla sigortalılıkları durdurulabilecektir.

Bağ-Kur Sigortalılığının Durdurulması-Uygulama Nasıl Olacak?

Prim Borçlarını Yapılandıranların Sigortalılıklarının Durdurulması

2018/23 sayılı Genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan 6552, 6736, 7020 veya 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırması devam edenler, Geenelgenin (Ek-l) ekinde yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. Yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda olan sigortalıların taleplerine istinaden öncelikle varsa yapılandırma kapsamında ödedikleri tutarlar (1) prim ödeme türüne alınacak ve yapılandırmaları iptal edilerek, sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulabilecektir.

Diğer taraftan, yapılandırmaları devam ederken yapılandırmalarını iptal ettirip sigortalılıkları durdurulanlar tekrar talepte bulunsalar dahi yapılandırma talepleri maalesef değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bağ-Kur Sigortalılığının Durdurulması-Uygulama Nasıl Olacak?

Durdurulan Sigortalılık Yeniden Başlatılabilecek mi?

Geçici 76 ncı maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden aybaşı itibarıyla yeniden başlatılır.” hükmü yer almaktadır.

Sigortalılıkları Geçici 76 ncı madde gereğince durdurulanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yani BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 1/6/2018 itibarıyla (06) koduyla yeniden başlatılabilecektir.

 

 

Kaynak:sgk.gov.tr

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here