Bağkur’lu SSK’lı Olabilir mi?

0
166

Bağkur’lu SSK’lı Olabilir mi?

Bağkur’lu SSK’lı Olabilir mi? SGK sistemi üzerinde dört temel tip sigortalılık türü bulunmaktadır. Bunlardan biri çalışan sigortasıdır. Çalışan sigortasına bağlı ssk primleri istihdamı yapmış tüzel kişilik tarafından çalışan adına aylık olarak SGK’ya ödenir. Ssklı olunması durumunda, emeklilik için yeterli prim sayısına ulaşıldığında, eğer emeklilik yaşı gelmemişse, sigortalı emekli aylığına hak kazanabilmek için emeklilik yaşının dolmasını bekler. Emeklilik yaşı dolduğunda, emekli aylığı emekliye devlet tarafından, emeklilik yaşının dolduğu yıl itibariyle otomatikman bağlanır

Bağkur’lu SSK’lı Olabilir mi?

Bir diğer SGK sistemi malullüktür. SGK sistemi içinde 10 yıl sigortalı olarak çalışmış ve en 1800 gün ssk primi ödenmiş bir çalışan, iş kazası nedeniyle en az %60 olmak kaydıyla, iş göremez hale gelirse, SGK tarafından malul aylığı bağlanır. Bu sigortalılık türü için herhangi bir yaş aralığı aranmamaktadır ve 10 yıl boyunca sigortalı olmak yeterlidir.

İşverenler için oluşturulmuş sigorta sistemi Bağkur’dur. Bağkurlu olanların sigorta pirim ödeme sistemi, SSK ile aynı mantıkta işler ve prim ödemeleri aylık olarak yapılır. Bu sigorta türünden yaralanmak için ticari sicile kayıtlı bir tüzel kişilik olmak ve SSK’lı olarak çalışna istihdam etmek şartı aranır.

Eğer kişi hiçbir sigorta türüne dahil değilse, isteğe bağlı sigortalılık hizmetlerinden yararlanabilir. SGK’ya başvurarak isteğe bağlı sigortalı olur ve primlerini ödemek suretiyle, emeklilik yaşı dolduğunda emekli aylığına hak kazanır. Son gelen kanun düzenlemesiyle, eğer hiçbir SGK kapsamına girmiyorsanız, isteğe bağlı sigortalılık devlet tarafında otomatik bağlanmaktadır.

 Bağkur’lu SSK’lı Olabilir mi?

SGK kapsamında en çok merak edilen konulardan biri bağkurluyken ssklı olma gibi bir imkanın olup olmadığıdır. İşveren başka bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olmak kaydıyla bağkurunu iptal edebilme hakkında sahiptir. Bu şartlar altında işverenin sigortası çalıştığı şirket tarafından ödenecektir.

 Bağkur’lu SSK’lı Olabilir mi?

Çifte Emekli Olunabilir mi?

Bağ-kur’ lu iken başkasına ait işyerinde SSK lı olarak çalışılırsa çifte emeklilik sözkonusu olmaz Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağ-Kur) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) bend kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir”

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here