Bir Senden Bir Benden Teşvikinin Genelgesi Yayımlandı

0
634

Bir Senden Bir Benden Teşvikinin Genelgesi Yayımlandı

Bir Senden Bir Benden Teşvikinin Genelgesi Yayımlandı; 4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan (BİR SENDEN BİR BENDEN TEŞVİKİ) olarak bilinen Prim Desteğinin usul ve esaslarına ilişkin SGK tarafından 2018/21 Sayılı Genelge yayımlandı.

Bir Senden Bir Benden Teşvikinin Genelgesi Yayımlandı

Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler

4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama/4447 Sayılı Kanun Geçici 20. Madde (Bir Senden Bir Benden Prim Desteği)” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında,

Bir Senden Bir Benden Teşvikinin Genelgesi Yayımlandı

Sigortalının;

– 1/1/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı,

– İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olup olmadığı,

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük olup olmadığı,

– İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilip bildirilmediği, isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olup olmadığı ve 5510 sayılı Kanunun Ek 6 ve Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olup olmadığı,

-Gerçek kişi işverenin veya adi ortaklıklarda ortakların her birinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olup olmadığı,

Bir Senden Bir Benden Teşvikinin Genelgesi Yayımlandı

İşyerinin;

– İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri olup olmadığı,

-Ustalık belgesi sahibi ya da teknik lise veya mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumların dört yıllık eğitim programlarından mezun diploma sahibinin, işyeri işvereni, işyeri ortağı veya sigortalısı olup olmadığı,

– 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olup olmadığı,

e-SGK sistemince kontrol edilmek suretiyle kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır.

Bir Senden Bir Benden Teşvikinin Genelgesi Yayımlandı

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here