BU SÜRELERİ BORÇLANABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

0
296

BU SÜRELERİ BORÇLANABİLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kısmi Süreli Çalışanların Hizmet Borçlanması

6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı kanunun hizmet borçlanmasını düzenleyen 41. maddesine ilaveler ve değişiklikler yapılmıştır. 41. maddeye (i) bendi eklenmiş, eklenen bu bent ile 25.02.2011  tarihinden sonraki sürelerde kısmi süreli çalışanlara, ayda 30 günden eksik kalan sürelerini borçlanarak 30 güne tamamlama hakkı verilmiştir. Yine yapılan düzenleme ile bu sürelere ilişkin borçlanmaların, sigortalılık süresi olarak 4/a kapsamında değerlendirilmesi benimsenmiştir.

Eksik Gün Nedenin Hizmet Borçlanmasına Etkisi

Ayda 30 günden az hizmet bildirilen sigortalılar, borçlanarak eksik günlerini 30 güne tamamlayabileceklerdir. Ancak çalışması eksik bildirilen tüm sigortalılar için borçlanma imkânı bulunmamaktadır. Ayırt edici özellik kısmi süreli çalışma olgusudur. Ücretsiz izin, devamsızlık, disiplin cezası vb. gibi nedenlerle eksik bildirilen sigortalılar için eksik bildirilen bu sürelere ilişkin bir borçlanma söz konusu değildir.

Eksik gün nedenleri yukarıda belirtilmiştir. 6111 sayılı yasaya göre yapılacak borçlanmalara ilişkin olarak SGK’ca yayınlanan 2011/36 sayılı genelgede, kısmi süreli çalışanlardan eksik gün nedeni,

06-Kısmi istihdam

07-Puantaj kayıtları

17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

olarak bildirilenlerin 30 günden eksik kalan sürelerini borçlanabilecekleri belirtilmiştir. Yukarıdaki nedenlerin dışında başka nedenlerle eksik bildirilenler ise eksik bildirilen süreler için borçlanma yapamayacaktır.

İşverenle yapılan sözlü anlaşmaya göre ayın bazı günlerinde çalışan bir sigortalının eksik gün nedeni işveren tarafından, 06- kısmi istihdam olarak bildirilirse borçlanma yapabilecek, ancak 15-devamsızlık veya 21-diğer ücretsiz izin olarak bildirilirse borçlanma yapamayacaktır.

Görüldüğü gibi işverenlerce yapılan eksik gün bildirim nedeni sigortalıların borçlanmaları açısından önem taşımaktadır. Eksik kalan günler ayın 28-29-30-31 çekmesine göre değişmeksizin 30 güne tamamlanacak şekilde borçlanma yapılacaktır.

Borçlanma Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Borçlanma yapmak isteyen sigortalı, talepte bulunduğu tarihte 5510 sayılı yasanın 82. maddesinde belirtilen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kendi belirlediği kazanç üzerinden borçlanabilecektir. Sigorta primine esas kazancın alt sınırı asgari ücret olup, Üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katıdır. (Günlük kazanç, günlük asgari ücret üzerinden, aylık kazanç aylık asgari ücret üzerinden hesaplanır)

Hizmet borçlanması için talep edilen kazancın %32 si oranında prim ödenir. Ancak borçlanma yapacaklardan, borçlandığı sürelere ait Genel sağlık Sigortası primini ödeyenlerin borçlanma tutarı, talep ettiği kazancın %20 si üzerinden hesaplanır.

Borçlanma tutarının, SGK tarafından sigortalıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Bir ay içinde tamamının ödenmesi halinde borçlanma geçerli sayılacak, kısmi ödeme yapılması halinde, ödemeye karşılık gelen gün kadarı geçerli sayılacak, ödenmeyen kısımların borçlanması geçersiz sayılacaktır. Ödeme yapılmayan kısımlar için yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

Hangi Tarihten İtibaren Borçlanma Yapılabilir?

Kısmi süreli çalışma günümüzde oldukça yaygınlaşan çalışma biçimlerindendir. Bu durumda olanların eksik günlerini hizmet borçlanması yoluyla kazanabilmeleri şüphesiz olumlu bir uygulamadır. Kısmi süreli çalışanlara getirilen bu olanak 25.02.2011 tarihinden sonraki çalışmalar için geçerlidir. Bu süreden önceki çalışmalar borçlanma kapsamında değildir. Sadece Milli eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ek ders ücreti karşılığı çalışan uzman ve usta öğreticilere 25.02.2011 tarihinden önceki sürelere ait eksik kalan günleri borçlanma olanağı tanınmıştır.

Kaynak:http://www.bilgilidenetim.com/isverenlerce-yapilan-eksik-gun-bildirimlerinin-sigortalilarin-hizmet-borclanmasina-etkisi.html

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here