e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?

0
176

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir; e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler

7143 GSS Yapılandırma Borç Sorgulama ve Döküm Alma

İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama

Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?

SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?

Sigortalılık İşlemleri

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası

5434 Sayılı Kanun’un Ek 71’nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

5434 Sayılı Kanun’un Ek 76’ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

5434 Sayılı Kanun’un Geçici 192’nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması

5434 Sayılı Kanunun 12’nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması

Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi

Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?

4A (Hizmet Akdiyle Çalışanlar) Hizmetleri

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emeklilik Kaydı

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?

4B(Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar) Hizmetleri

4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri

4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri

4B Banka ve Adres Değişikliği

4B Borç Durumu

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylık Bilgisi

4B Hizmet Bilgisi

4B Ödeme Dökümü

4B Tescil Kaydı

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4B Basamak Bilgisi

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?
4C(Kamu Görevlileri) Hizmetleri

Eğitim Öğretim Yardımı Talebi

Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi

Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması

Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi

Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu

Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi

Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi

Güvenlik Korucusu Aylığı Alanlar ile Hak Sahibi Olanların Aylığının Kesilmesi Talebi

Hitap Belge Doğrulama

Hitap Hizmet Dökümü

Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi

Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi

Sigortalılara ve Hak Sahiplerine Ödenen Aylıkların Kesilmesi Talebi

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Aylık Talebi

Terörden Zarar Gördüğü için Aylık Bağlanan Sivil Vatandaşlar veya Hak Sahiplerinin Aylıklarının Kesilmesi Talebi

Toptan Ödeme Talebi

Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması

Vazife Malullüğü, Harp Malullüğü ve Şeref Aylığı Alanların Aylıklarının Kesilmesi Talebi

4C Banka Değişikliği

4C Bir Aylık Maaş Tercihi

4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

4C Emekli Aylık Bilgisi

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

4C Tescil Kaydı

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?
Şahıs Ödemeleri Hizmetleri

Şahıs Ödemeleri Sorgulama

Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?

Diğer Hizmetler

Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama

Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri

6736 Yapılandırma Sorgulama

Diş Protezi Hakkı Sorgulama

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama

Medikal Market Sorgulama

SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (ALO 170) Çağrı Hizmeti Verilmesi

Tedavi Bilgileri Sorgulama

6552 Yapılandırma Sorgulama

EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme

Hekim Bilgilendirme

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?

Borçlandırma Hizmetleri

Kamu Görevlisi Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

TSK’da Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlilerinin 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlilerinin Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlisi Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlisi Sigortalının Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Sigortalıların Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

e-devletteki SGK Hizmetleri Nelerdir?

Kimlik Doğrulama Hizmetleri

e-SGK İşlemleri

e-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

E-Borcu Yoktur

Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi

e-SGK Şifre

İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi

İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri

İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim

İşyeri Nace Değişiklik Talep

İşyeri UAVT Adres Giriş

Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler

E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay

İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)

SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması

SGK Sınav Sonuç İlan Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip

Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması

 

Kaynak: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here