* Sözleşme dahilindeki haftalık limit üzerinden, 45 saate kadar olan süre
* Yasal olarak haftalık 45 saatten fazla olan süre

Fazla mesai ücreti hesaplama


Fazla mesai ücreti ile ilgili;

Önemli Hatırlatmalar

  • Hesaplanan ücret brüt maaşınıza eklendikten sonra elde edilen tutar üzerinden vergi kesintileri olacaktır.
  • Fazla mesai ücreti almak yerine, serbest zaman izni kullanmayı çalışan tercih edebilir. İşveren, işçiyi ücret yerine serbest zaman izni kullanmaya zorlayamaz.
  • Her ne şart altında olursa olsun günde 11(On Bir) saatten fazla çalışılamaz. İşçinin rızası olsa dahi 11(On Bir) saatten fazla çalışmaya izin verilmez.
  • 18(On Sekiz) yaşını doldurmamış olan, sağlıklarının elvermediği tespit edilen, gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler kanunen fazla mesai yapamazlar.
  • Fazla mesai SGK ve gelir vergisi ile damga vergisi kesintilerine tabiidir.
  • Fazla mesailer bordroda detaylı olarak yer almalıdır. Fazla mesai brüt ücret üzerinden ve ancak ücret baz alınarak hesaplanır.
  • Bu Sayfadaki bilgi ve belgeler örnek hesaplamadır. Kanuni bağlayıcılığı yoktur.

Editörün Seçimi