Gençlerin Sigorta Girişine SGK’dan Ceza Yok

0
573

Gençlerin Sigorta Girişine SGK’dan Ceza Yok, Gençlerin Sigorta Girişi Aynı Gün Yapılabilecek
5510 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereği sigortalıların işe girişlerinin kural olarak çalışmaya başlamadan en az 1 gün önce yapılması gerekmektedir. Bu genel kuralın bazı sektörler (inşaat, balıkçılık vb.) için aynı gün yapılabilmesi istisnası vardı.Yeni Torba Yasa ile bu istisnalara sektör farkı gözetmeksizin Gençler için istisna getirilmektedir.Yeni yasanın yürürlük tarihinden itibaren gençlerin sigortalı işe girişi aynı gün cezasız olarak yapılabilecek.Kanunun mevcut halinde işe girişi işe başlamadan en az bir gün önce yapılmayan gençler için 2 asgari ücret (2029*2=4058tl) tutarında idari para cezası uygulanmaktaydı.Yeni düzenleme ile, istihdam edildikleri alanlar ve istihdam şekilleri gözönüne alınarak, günümüz teknolojik koşullarında doğan ihtiyacı karşılamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla gençlerin sigortalı işe giriş bildirgesinin çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

Torba Yasanın 5510 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 60. Maddesi

MADDE 60- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “sigortalılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 18 yaşını doldurmuş 25 yaşını doldurmamış sigortalılar” ibaresi eklenmiştir.

Gençlerin Sigorta Girişine SGK’dan Ceza Yok

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here