İlave İstihdam Teşviki Uygulanmaya Başladı

0
398

İlave İstihdam Teşviki Uygulanmaya Başladı

İlave İstihdam Teşviki Uygulanmaya Başladı; bu teşvik 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 maddesi kapsamında uygulanmaktadır. SGK tarafından yayımlanan 2018/22 Genelge ile teşvikin uygulanmasına ilişkin detaylar belli oldu ve e-sigorta ekranında gerekli tanımlamalar yapıldığı için artık teşvikten faydalanılmaya başlandı.

 İlave İstihdam Teşviki Uygulanmaya Başladı

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

– İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

– İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

– 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,

gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

İşyerlerinin;

– Özel sektör işverenine ait olması,

– Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

– Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

– Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

– Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

İlave İstihdam Teşviki Uygulanmaya Başladı

Destek tutarı

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

– İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

– Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

Destekten Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2020/Aralık ayı/dönemine kadar (bu ay/dönem dahil) geçerli olmak üzere;

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay,

– İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle,

uygulanır.

İlave İstihdam Teşviki Uygulanmaya Başladı

Kanun Numarası

İmalat ve 20/6/2018 tarihli ve 30454 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 9/4/2018 tarihli ve 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerince destek kapsamına giren sigortalılar için 17103 kanun numarası, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerince destek kapsamına giren sigortalılar için 27103 kanun numarası

2018 Yılı İlk 5 Ayı İçin Geriye Doğru Yararlanma

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan prim desteğine ilişkin uygulama 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, işverenlerce bu Genelgenin yayımlandığı tarihe kadar e-SGK üzerinden tanımlama yapılamaması nedeniyle, kapsama giren sigortalılar için 2018/Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak kanun numarası seçilmeksizin aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi ya da diğer kanun numaraları seçilmek suretiyle sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmış olması ve işverenlerce bu aylara ilişkin geriye yönelik olarak bu destekten yararlanma talebinde bulunulması durumunda; bahse konu aylara ilişkin kanun numarası seçilmeksizin veya diğer kanun numaraları seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde yer alan destekten yararlanılmak istenilen sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması ve kanunda yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla bu aylara ilişkin olarak söz konusu destekten geriye yönelik yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Detaylar için https://www.sgkofisi.com/2018-22-sgk-genelgesi/ linkinden ilgili genelgeyi inceleyebilirsiniz.

İlave İstihdam Teşviki Uygulanmaya Başladı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here