İşsizlik Maaşı 2018

0
194

İşsizlik Maaşı 2018

İşsizlik Maaşı 2018 Başvurmak

İşsizlik Maaşı 2018, kişinin hizmet akdinin feshinden sonra en geç 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvurması gerekmektedir. İşsizlik başvurusu ile başvuran kişinin iş arayan kaydı yapılmaktadır. Böylece başvuran kişiye ilerleyen zamanlarda danışmanlık, imkân olduğunda alanıyla alakalı bir işe yerleştirme ya da mesleki eğitim verme gibi imkanlar sağlanmaktadır.

İşsizlik Maaşı 2018 Miktarı

Asgari ücretin artmasıyla artış gösteren işsizlik maaşı, sigortalı kişinin son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanır ve günlük ortalama brüt kazancının %40’ı bu orana denk gelmektedir. Böylece işsizlik ödeneğinin tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçmeyecek şekilde olur.

Yani 2018 yılı için 2029tl bürüt asgari ücretten bildirilen bir sigortalı için işsizlik maaşı; 811tl olacaktır. Yine 2018 yılı için bürüt maaşı 4060tl ve üzerinde olanların işsizlik maaşı da 1624tl olacaktır.

 

İşsizlik Maaşı 2018 Ödenme Süresi

İşsizlik maaşının ödenme süresi sigorta primi ödenme sürelerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre,

  • 600 gün sigortalı çalışıp bu süre içerisinde işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsizlere 180 gün işsizlik ödeneği verilir.
  • 900 gün sigortalı olarak çalışanlara ve işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240;
  • 1080 gün sigortalı çalışıp işsizlik primi ödeyenlere ise 300 gün işsizlik ödeneği ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı 2018 Alındığı Yerler

İşsizlik ödeneği yaşanılan yerdeki PTT şubelerinden veya ziraat bankası şubelerinden alınmaktadır.

İşsizlik Maaşı 2018 Kesilme Durumları

İşsizlik ödeneğinin/maaşının birden fazla kesilme durumu bulunmaktadır. İşsizlik ödeneği alan kişi, İŞKUR tarafından teklif edilen ve en son çalıştığı işin niteliklerine yakın olan bir işe yerleştiğinde işsizlik ödeneği tekrar başlatılmamak üzere kesilir. Diğer bir durum ise, Denetmenler tarafından, işsizlik ödeneği aldığı halde kayıt dışı bir işte çalıştığı tespit edilirse işsizlik ödeneği tekrar almamak üzere kesilir. İşsizlik ödeneği aldığı sırada, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlarsa işsizlik ödeneği kesilir. Diğer bir kesilme şartı ise; İŞKUR tarafından kendisine önerilen meslek geliştirme gibi eğitimlere katılacağını belirtip katılmayan, çağrıları cevaplamayan kişilerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here