işsizlik maaşı hesaplama


işsizlik maaşı ile ilgili;

Önemli Hatırlatmalar

 • İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödemiş olmak, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekmekte
 • SGK işten ayrılış kodunun işsizlik ödeneğini hak edecek şekilde bildirilmiş olmalı
 • Son 3 yılda da en az toplam 600 gün işsizlik sigorta kesintisi ödemiş olmalı
 • İşsizlik Maaşı miktarı sigortalının son DÖRT aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanır. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık brüt asgari ücretin tutarının %80’inini geçememektedir.
 • Son 4 aylık ortalama brüt gelirinizin %40’ını alarak bunun üzerinden yüzde 0,759 oranında damga vergisi düşülür.
 • İşsizlik sigortasını başlatmak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;

 • Hastalık
 • Ücretsiz izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali
 • Kısmi istihdam
 • Grev
 • Lokavt
 • Genel hayatı etkileyen olaylar
 • Ekonomik kriz
 • Doğal afet
 • Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

  işsizlik maaşı nedir ve nasıl hesaplanır?

  İşsizlik maaşı hak edecek şekilde işten ayrılan işçiye, yeni bir iş bulana kadar belirli bir süre devletin destek olmak için yaptığı ödemeye İşsizlik Maaşı veya İsşizlik Ödeneği denmektedir. Ayrıca işsizlik ödeneği aldığınız süre boyunca hem sigortanız devam eder hem de sağlık kuruluşlarından yararlanabilirsiniz.

  işsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

  İşsizlik maaşının tutarı, sigortalı olarak çalışan kişinin son dört aylık prime ait kazancı dikkate alınarak hesaplaması yapılır ve günlük ortalama brüt kazancının %40’ı (Yüzde Kırk)’ı olarak hesaplanır. Ödenecek işsizlik maaşının tutarı, aylık asgari ücrete ait brüt tutarın %80’ini (Yüzde Seksen)’ini geçememektedir.

  işsizlik maaşını kimler alamaz?

  İşten ayrılmadan önce kesintisiz 120 gün süreyle sigortanız yoksa, işsizlik maaşı almaya hakkınız olamamaktadır.
  SGK hizmet dökümünüze göre son üç yıl içinde 600 (Altı Yüz) günden daha az sigorta priminiz ödenmiş ise işsizlik maaşı almaya hak kazanamazsınız.
  Bu durumlari sağlıyor olsanız dahi, eğer işten kendi isteğinizle ayrıldıysanız işsizlik maaşı almaya hakkınız olmaz.
  Bunun dışında kusurlu halinizden dolayı işten çıkartıldıysanız da işsizlik maaşı almaya hakkınız yoktur.

  İşsizlik Maaşı Başvuru

  ASGARİ ÜCRETİN İŞSİZLİK MAAŞINA ETKİSİ

  2018 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

  2018 – İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

  Editörün Seçimi