Primlerinizi SGK’dan Geri Alabileceğinizi Biliyor muydunuz?

2
593

Primlerinizi SGK’dan Geri Alabileceğinizi Biliyor muydunuz? Birden çok işyerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalılar adına SGK’ya işverenleri tarafından fazladan ödenen primleri geri alma hakları var.

Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi, primli sistemdir. Primli sistemde sigortalılar adına işverenleri ücretlerine göre belirli oranlarda prim öderler ve ödenen primler sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini oluşturur. Üzerinden prim kesilen sigortalı kazancına, prime esas kazanç denilmektedir. Prime esas kazanç 5510 sayılı Kanunda sınırlandırılmıştır. Bir sigortalı çok yüksek ücret alsa da prime esas kazanç miktarı Kanunda belirtilen üst sınırı geçemeyecektir.

PEK (Prime Esas Kazanç) Tavanı Aşılamaz

Primlerinizi SGK’dan Geri Alabileceğinizi Biliyor muydunuz, Prime esas kazanç miktarı sınırlandırıldığı için sigortalı adına ödenecek prim de sınırlandırılmıştır. Yaptığı tek bir işten yüksek ücret alan sigortalının priminin tavana göre hesaplanması kolaydır. Gelirin tavanı aşan kısmı dikkate alınmadan tavan üzerinden hesaplama yapılması ve primin SGK’ya ödenmesi yeterlidir. Fakat bir sigortalı fazla ücret alması nedeniyle tavanı aşabileceği gibi birden fazla iş yapması nedeniyle de tavanı aşabilecektir. Sosyal güvenlik sistemimiz birden fazla işyerinde çalışmayı yasaklamamıştır. Sigortalı bu durumda her bir işten ayrı ayrı sigortalı olarak bildirilecektir. Bildirim sonucunda her bir işyerinden ayrı ayrı SGK’ya prim ödenmesi söz konusu olacaktır.

Primlerinizi SGK’dan Geri Alabileceğinizi Biliyor muydunuz, sigortalı adına ödenen primlerin toplamının prime esas kazanç üst sınırına göre belirlenen prim üst sınırını aşıp aşmadığı ödeme zamanlarında tespit edilememektedir. Çoğunlukla sigortalı adına yıllarca tavanı aşan ödemeler yapılmakta ve ödenen miktarlar öylece kalmaktadır. Fakat sigortalıların aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birçok işyerinde çalışmaları nedeniyle ödenen primler, sigortalının tabi olduğu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, sigortalıya fazladan ödenen bu primi geri isteme hakkı tanınmaktadır.

 Emeklilik Aylığını Yükseltmez

Primlerinizi SGK’dan Geri Alabileceğinizi Biliyor muydunuz, Emeklilik aylığı ücretin taban ve tavan değerleri arasındaki miktarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tavanı aşan primler üzerinden emeklilik aylığı bağlanmaz, dolayısıyla tavanı aşan tutarlar emeklilik aylığında dikkate alınmamaktadır. Bunun temel nedeni sigortalılara yapılacak sosyal güvenlik yardımlarında nispeten daha eşit ve adil bir uygulamanın kurulmak istenmesidir. Sosyal güvenliğin amacı bireylerin yoksulluğa düşmeden yaşamlarını sürdürebilmesidir. Bu nedenle, sağlanan yardımlara bir tavan getirilmiştir.

Birden çok işyerinde çalıştığı için yüksek prim ödeyen sigortalıların SGK’ya fazladan ödedikleri primleri geri alma hakları bulunmaktadır. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, emeklilik aylığı bağlayamadığı kısmını geri iade edecektir. Tavanı aşan kısmın tamamının sigortalı hissesi çalışana ödenebilmektedir. Fakat tavanı aşan kısmın işveren hissesi geri ödenmemektedir.

Geri Ödeme için Talep Etmeniz Gerekli

Sigortalı kendisi adına fazladan ödenen miktarı talep etmelidir. Bu parayı SGK kendiliğinden geri ödemeyecektir. Sigortalı SGK İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bir dilekçe ile başvurarak fazladan ödenen bedeli geri istemelidir. SGK talep üzerine fazla yapılan ödeme olup olmadığını kontrol edecektir. İşverence böyle bir paranın yatırılıp yatırılmadığına bakılacaktır. Yatırılmadıysa talep reddedilecektir. Yatırıldığının tespiti halinde tutar talep tarihini takip eden ay içinde bir kerede ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez. Fazladan yatırılan tutar ne kadarsa o ödenecektir. Dolayısıyla ne kadar erken başvurulursa o kadar iyi olur.

Uzun vadeli sigorta kolları için sigortalı hissesi yüzde 9’dur. GSS primi oranı ise yüzde 5’tir. Toplamda yüzde 14’lük bir sigortalı tutarı vardır. Bu oranlar üzerinden prim iadesi talep edilebilecektir. Prim iadesinde brüt ücret dikkate alınmaktadır.

İki ayrı işyerinde çalışıp 2018 yılı Ocak ayında toplamda 18.000 Bin TL brüt ücret alan bir sigortalının prime esas kazanç üst sınırı üzerinde olan 2.779 TL’lik kazancından; kesilen sigorta primindeki sigortalı hissesi talep halinde iade edilecektir. Bunun nedeni, fazladan ödenen bu tutarın sigortalının kendi ücreti olmasıdır.

Primlerinizi SGK’dan Geri Alabileceğinizi Biliyor muydunuz?

 

2 YORUMLAR

  1. adım kemal saraçoğlu. vatandaşlık no. 112 24 89 0254. sgk prim iadesi için başvurdum ama parayı nereden ve nasıl alacağım? bana takip no. 4084469 verildi. 27.03.2018 tarihinde ödeneceği bildirilmişti ama ptt’den sordum, böyle kayıt yok dediler. ben yurt dışındayım, babama vekalet bıraktım. parayı nereden ve nasıl alacağım?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here