SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir?

0
264
SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir?
SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir?

SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir?

SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir sorusu çokça sorulmaktadır. Bu yazımızda yapılandırmanın avantajlarından bahsedeceğiz. Borçlular hesaplanan tutarların tamamını ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak öderlerse katsayı uygulanmayacak ve, Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilecek.

İdari para cezalarından %25 indirim yapılacak

SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir?

Peşin Ödemede Ekstra Avantaj Var

Borcun sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacak.
Şayet borçlular hesaplanan tutarların tamamını ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak öderlerse yine katsayı uygulanmayacak ve, Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlardan %50 indirim yapılacak.

İdari para cezalarından %12,5 indirim yapılacak.

Borcun sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılacak.
Ayrıca daha önce farklı yapılandırma kanunları ile borçlarını yapılandırıp taksit ödemelerine devam eden kişiler için de peşin ödeme halinde indirim öngörülüyor. Şöyle ki; 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve anılan Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerin tamamını,

İlk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak öderlerse, kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilecek.

İlk iki taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak öderlerse, kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.
SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir?

GSS Primlerinde Durum
Yapılandırma Kanunu ile 2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş olan GSS prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının tamamı silinecek.
Ayrıca GSS prim borcu bulunanlar, Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 31/12/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilecekler.
SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir?

Sağlık Hizmetlerinden Faydalanılacak
Bilindiği üzere 4/b kapsamında sigortalı olanlar (eski tabirle Bağ-Kurlular) 60 günden fazla prim borçlarının olması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Torba kanun ile bu borçların yapılandırılması ve yapılandırılan borçların ilk taksitinin ödenmesi kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlanılacak.

SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir?

SGDP Borçları Siliniyor
Yapılandırma kanunu ile 4/b kapsamında çalışan emekliler için bir af düzenlemesi getiriliyor. Buna göre 4/b kapsamındaki çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların ödenmemiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecek.
SGK Borçlarını Yapılandırmanın Avantajları Nelerdir?

Diğer Silinen Borçlar
Yukarıda bahsettiklerimizden başka yapılandırma kanunu ile silinen başka borçlar da bulunuyor:

İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yukarıda belirtilen süre ve şekilde  ödenmesi  halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here