SGK Staj Sigortasını Emeklilikte Sayacak mı?

0
521

SGK Staj Sigortasını Emeklilikte Sayacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisine Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi GÜRER tarafından sunulan 06/02/2018 tarih ve 1710 sayılı Kanun Teklifi ile  Staj Sigortasının emeklilikte dikkate alınmasına yönelik düzenlemenin 5510 sayılı Kanunda yapılması öngörülüyor. Şöyleki; Kanun Teklifinin gerekçesinde;“3308 sayılı Mesleki Eğitim yasası gereği, çıraklık ve mesleki eğitim alan, öğrencilerin eğitimlerinin bir parçası olarak staj yapmaktadırlar.Tamamen kamu otoritesinin gözetim ve denetimde gerçekleşen, bu staj eğitiminde sigortalı olma zorunluluğu vardır. Ancak bu sigortalılık süreleri, emeklilik bakımından sigortalılık kapsamına alınmamaktadır.

Yapılan bu düzenleme ile bir haksızlığın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Staj da olsa, bir çalışma süresi ve harcanan bir emek olduğu düşünülürse, bunu yok saymak hukuk normlarına uymamaktadır.

5510 sayılı yasa ile emeklilik yaşının kademeli olarak düzenlendiğini de ele alırsak, bu yasanın, yaş ile ilgili düzenlemeyi etkilemediğini sadece, kesilen primlerin ve sürelerin emeklikten sayılması amaçlanmıştır” şeklinde açıklanmaktadır.

SGK Staj Sigortasını Emeklilikte Sayacak mı?

Madde gerekçesinde ise;

“MADDE 2 – (k) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesine işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşinin fiilen çalıştığı süreler ile 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklık yapanlar ile meslek liselerindeki eğitim-öğretimleri ya da yükseköğrenimleri sırasında staj yapanların çıraklık ve staj sürelerinin borçlanılmasına imkân sağlanmaktadır. Ayrıca birinci fıkranın (1) bendinde geçen sürelerin borçlanılması durumunda çıraklık veya stajın başladığı tarih, sigorta başlangıç tarihi olarak sayılması hüküm altına alınmaktadır” denilmektedir.

SGK Staj Sigortasını Emeklilikte Sayacak mı? Sorusuna Cevap Olacak Kanun Metni Teklifi ise Aynen Şöyledir:

SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

“MADDE 2- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) ve (1) bentleri ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

1) 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklık yapanlar ile meslek liselerindeki eğitim-öğretimleri ya da yükseköğrenimleri sırasında staj yapanların çıraklık ve staj süreleri,”“Ayrıca birinci fıkranın (1) bendinde geçen sürelerin borçlanılması durumunda çıraklık veya stajın başladığı tarih, sigorta başlangıç tarihi sayılır.”

SGK Staj Sigortasını Emeklilikte Sayacak mı; Kanun teklifinin bu şekilde yasalaşması durumunda; 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklık yapanlar ile meslek liselerindeki eğitim-öğretimleri ya da yükseköğrenimleri sırasında staj yapanların çıraklık ve staj sürelerinin borçlanılmasına imkân sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu sürelerin borçlanılması durumunda çıraklık veya stajın başladığı tarih, sigorta başlangıç tarihi olarak sayılması hüküm altına alınacak ve binlerce kişiye emeklilik hakkı doğacaktır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here