SGK’ya Gitmeden İnşaat İskânı Alınabilir

0
376

SGK’ya Gitmeden İnşaat İskânı Alınabilir

SGK’ya Gitmeden İnşaat İskânı Alınabilir;İnşaatı tamamlanıp iskâna açılacak binalarda yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) alabilmek için, asgari işçilik uygulaması kapsamında ilgili SGK Müdürlüğünden borcu olmadığına dair İlişiksizlik Belgesi alınması gerekmektedir.

Alınan bu belge inşaatın bağlı olduğu belediye veya il özel idaresine verildikten sonra, bina inşaat ruhsatına (yapı ruhsatına) uygun yapılmışsa ve diğer şartlar da tutuyorsa o binayla ilgili olarak yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınabilmektedir.

SGK’ya Gitmeden İnşaat İskânı Alınabilir

Öte yandan kamu bürokrasisinin azaltılması, bazı iş ve işlemlerde işverenlere kolaylık sağlanması amacıyla 7099 sayılı Torba Kanunla yapılan düzenleme çerçevesinde özel bina inşaatları için de otomatik işyeri tescil uygulaması getirilmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu uygulamaya paralel olarak bir adım daha attı. 2018/18 sayılı Genelge uyarınca, artık otomatik tescil edilen özel bina inşaatlarında (ihale ile yapılan bina inşaatları dışındaki tüm inşaatlar özel bina inşaatı kapsamına girmektedir), inşaat tamamlandıktan sonra yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında işverenlerin SGK Müdürlüklerine başvurması gerekmeyecek. İşlemler aşağıdaki gibi yürüyecek;

– İşveren yapı kullanma izin belgesi için ruhsat vermeye yetkili merciye müracaat edecek.

– Müraacat edilen merci o inşaatla ilgili olarak asgari işçilik hesaplaması yapılabilmesi için gerekli olan bilgileri (inşaata başlama ve bitiş tarihi, yapının sınıf ve grubu ile yüzölçümü gibi) elektronik ortamda (online olarak) Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderecek.

– İlgili SGK Müdürlüğü, ruhsat merciinden gelen bilgiler doğrultusunda asgari işçilik hesaplamalarını yapacak.

SGK’ya Gitmeden İnşaat İskânı Alınabilir

– Hesaplamalar yapıldıktan sonra eğer o inşaatla ilgili olarak bildirilmesi gereken asgari işçilik bildirilmiş ve buna ilişkin sigorta primleri de ödenmişse, işverenin o inşaat dosyasıyla ilgili Kuruma herhangi bir borcu yoksa, ilişiksizlik belgesi elektronik ortamda oluşturularak ilgili merciye online olarak gönderilecek.

– Eğer işverenin o inşaatla ilgili Kuruma yeterli veya hiç işçilik bildirmediği ya da borçlu olduğu ortaya çıkarsa, bu durumda işverenin Kuruma gerekli ödemeleri yapması gerekecek.

– Otomatik tescil dışında manuel olarak tescil edilen özel bina inşaatlarıyla ilgili olaraksa şimdilik eski uygulama aynen devam edecek, yani işveren ilgili SGK Müdürlüğüne başvurup ruhsat merciine ibraz etmek üzere ilişiksizlik belgesi alacak.

SGK’ya Gitmeden İnşaat İskânı Alınabilir

 

www.isvesosyalguvenlik.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here