SSK Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

0
345

SSK Kıdem Tazminatı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

SSK kıdem tazminatı hesaplama, işçinin işe başlamış olduğu tarihten itibaren her geçen yıl için işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemekle zorunludur.

FORMÜL: ÇALIŞILAN YIL*SON GİYDİRİLMİŞ BÜRÜT ÜCRET-DAMGA VERGİSİ (kıdem tazminatı tavanını aşamaz.)

 

 

.

Giydirilmiş brüt ücret; işçiye verilen aylık ücrete, ikramiye, yol masrafları, yemek

Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılır.

 Kıdem Tazminatı Hesaplamasında Ücret Nasıl Belirlenir; Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, çalışanın brüt ücretidir. O halde, kıdem tazminatı, çalışanın eline geçen gerçek ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücrete göre hesaplanır.

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur.

Buna göre;

 • ikramiye,
 • devamlılık arz eden prim,
 • yakacak yardımı,
 • giyecek yardımı,
 • kira,
 • aydınlatma,
 • servis yardımı,
 • yemek yardımı
 • ve benzeri ödemeler
 • kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.
 • İşçiye sağlanan
 • özel sağlık sigortası yardımı
 • ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir.

Tazminat Hesaplamalarında Ücret Ekleri Nasıl Yansıtılır?

Yıl içinde düzenli ve belirli periyotlarla ödenen parasal haklar bakımından ise, kıdem tazminatının son ücrete göre hesaplanması gerekir.

Yol ve Yemek Yardımının Kıdem Tazminatı Hesaplamasındaki Yeri

İşçiye aylık olarak yapıldığı varsayılan bu gibi ödemelerin son ay için ödenen kısmının fiilen çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle bir güne düşen tutar tespit edilmelidir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Hesaplama Kaynağı Nedir ?

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan en yüksek Devlet memuruna ‘Emekli Sandığı Kanunu’ hükümleri kapsamında 1 hizmet yılı için ödenecek azami (en yüksek) emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Tablosu

DÖNEM TUTAR
01.07.2018-31.12.2018 5.434,42 TL
01.01.2018 – 30.06.2018 5.001,76 TL
01.07.2017 – 31.12.2017 4.732,48 TL
01.01.2017 – 30.06.2017 4.426,16 TL
01.07.2016 – 31.12.2016 4.297,21 TL
01.01.2016 – 30.06.2016 4.092,53 TL
01.09.2015 – 31.12.2015 3.828,37 TL
01.07.2015 – 31.08.2015 3.709,98 TL
01.01.2015 – 30.06.2015 3.541,37 TL
01.07.2014 – 31.12.2014 3.438,22 TL
01.01.2014 – 30.06.2014 3.438,22 TL
01.07.2013 – 31.12.2013 3.254,44 TL
01.01.2013 – 30.06.2013 3.129,25 TL
01.07.2012 – 31.12.2012 3.033,98 TL
01.01.2012 – 30.06.2012 2.917,27 TL
01.07.2011 – 31.12.2011 2.731,85 TL
01.01.2011 – 30.06.2011 2.623,23 TL
01.07.2010 – 31.12.2010 2.517,01 TL
01.01.2010 – 30.06.2010 2.427,03 TL
01.07.2009 – 31.12.2009 2.365,16 TL
01.01.2009 – 30.06.2009 2.260,05 TL
01.07.2008 – 31.12.2008 2.173,19 TL
01.01.2008 – 30.06.2008 2.087,92 TL
   

 

Örnek kıdem tazminatı hesaplaması

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olan işçinin 4 yıl 3 ay 3 gün çalışma süresi bulunmaktadır. Bu işçinin kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.

İşçinin aylık brüt maaşı= 3000 TL

Günlük ücreti: 3000 : 30 = 100 TL

İşçi yılda iki defa brüt maaşı kadar ikramiye almaktadır: 3000 x 2= 6000 TL

İkramiyenin günlük tutarı: 600 : 365= 16,43 TL

Yan ödemelerle giydirilmiş ücret: 100+ 16,43= 116,43 TL

4 yıl için :116,43 x 30 gün x 4 yıl = 13.971,60 TL

3 ay için :116,43 x 30 gün x ¾ yıl= 873,22tl

3 gün için : 116,43 x 3/365= 29,10TL

TOPLAM ALINACAK KIDEM TAZMİNATI= 14.873,92 TL

İşçinin alacağı 14.873,92 TL kıdem tazminatından sadece binde 7,59 (112,89 tl) oranında damga vergisi kesilecektir. Başka her hangi bir kesinti yapılamayacaktır.

14.873,92-112,89=14.761,03 (ödenecek net kıdem tazminatı)

 

İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI

6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta (14 gün),

6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta (28 gün),

1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 (42 gün) hafta,

3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta (56 gün) bildirim süresi uygulanmaktadır.

 

FORMÜL: İHBAR SÜRESİ*SON BÜRÜT ÜCRET-DAMGA VERGİSİ-GELİR VERGİSİ (%15)

 

İhbar tazminatında giydirilmiş bürüt ücret esas alınmaz. Yani yan ödeme ve diğer haklar dikkate alınmaz.

 

Örnek ihbar tazminatı hesaplaması

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmış olan işçinin 4 yıl 3 ay 3 gün çalışma süresi bulunmaktadır. Bu işçinin kıdem tazminatı hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.

İşçinin aylık brüt maaşı= 3000 TL

Günlük ücreti: 3000 : 30 = 100 TL

 

3 yılın üzerinde olduğu için işçinin kıdemi 8 hafta ihbar tazminatı ödenecektir.

3000/30*8*7= 5600

5600-(gelirvergisi+damga vergisi)

5600-(840+42,5)

5600-882,5

 

4717,5=işçiye ödenecek net ihbar tazminatıdır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here