Suriyeli İşçi Çalıştırmak

0
370

Suriyeli İşçi Çalıştırmak

Suriyeli İşçi Çalıştırmak; Suriyeli işçiler, çalışma hayatında göz ardı edilemeyecek bir olgudur artık. Çalışma hayatının her alanında Suriyeli işçilere rastlamak mümkün. Hal böyle olunca özellikle iş kazası riskinin yüksek olduğu tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde de Suriyeli işçi istihdamı kaçınılmaz olmuştur.

Aslında ülkemizde bulunan Suriyelilere yönelik, özelikle çalışma hayatında yer almalarına ilişkin ayrıcalıklı düzenlemeler yapılmıştır. Ancak maalesef yapılan düzenlemeler Suriyelilerin kayıt dışı çalıştırılmasını önlemeye yetecek düzeyde olmamıştır.

Ancak yakın zamanda Bursa’da meydana gelen iş kazası olayında hayatını kaybeden Suriyeli işçilerin ardından, bir taraftan Suriyelilerin işe olan ihtiyaçları, diğer taraftan işverenlerin işçilere olan ihtiyaçları birlikte değerlendirildiğinde Suriyeli işçiler özelinde çalışma hayatının gerçeklerine uygun, yeni bir düzenlemenin acilen yapılması gerekmektedir.

Bu temennilerle, bugünkü yazımızda Suriyeli çalıştırmak isteyen işverenlerimize yönelik olarak mevcut mevzuat çerçevesinde izlemeleri gereken yol ve yöntemleri izah etmeye çalışacağım.

Suriyeli işçi çalıştırma 11.10.2017 Tarihi itibari ile Çalışma Bakanlığı, İkamet izni sahibi Suriyeli çalıştırmak isteyen firmalara 100 bin tl ödenmiş sermaye ve 5 Türk personel çalıştırma şartını yeniden uygulamaya sokmuştur. Daha önceleri oturma izni olan Suriyeli yabancılara hiç bir kıstasa bağlı kalınmadan çalışma izni alınabilmekteydi.

Suriyeli İşçi Çalıştırmak

Suriyeli işçi çalıştırma şartları 

İşyerinizde geçici koruma kartı sahibi bir Suriyeli işçi çalıştırmak için en az bir Türk işçinizin olması gerekmektedir. Eğer çalıştırmayı düşündüğünüz Suriyeli yabancı ikamet izni sahibi ise şirketinizin ödenmiş sermayesinin 100 Bin TL veya geçmiş dönem cirolarınızın 800 bin TL ve üzerinde olması ayrıca bir Suriyeli işçi için 5 Sigortalı Türk işçinizin olması gerekmektedir.

Suriyeli İşçi Çalıştırmak

Suriyeli işçiye ödenecek ücret asgari ücret ve üstü olacaktır, diğer yabancılar için taban ücret asgari ücretin bir buçuk katıdır.

Dernek ve Vakıf ve Sivil toplum kuruluşları haricinde Suriyeli işçi çalıştırmak isteyen kişi veya kurumlar bir yabancı için on Türk çalıştırmak zorundadır. On kişiden az çalışan olan iş yerlerinde sadece bir Suriyeli işçiye çalışma izni alınabilir.

Suriyeli İşçi Çalıştırmak

Suriyeli İşçi Çalıştırmak İsteyenlerin Çalışma İzni Alma Zorunluluğu Vardır. 

Suriyeli işçi çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılmaz. Çalışma izni olmaksızın çalışan Suriyeli işçiler ile bunları çalıştıranlar hakkında 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Konunun ilgili hükümleri uygulanır. http://www.calismaizni.gov.tr/html/kacak-yabanc%C4%B1-isci-calistirma-cezasi/

Suriyeli İşçi Çalıştırmak

Suriyeli İşçi Çalıştırma İzni Nasıl Alınır?

Gecici koruma (GKK) sağlanan yabancılar için, GKK kayıt tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için bakanlığa başvuruda bulunabilirler. Çalışma izni başvuruları, GKK sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilir.

Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olan geçici koruma sağlanan yabancılar kendi adına başvuru yapabilir.

Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılır. Bu başvurular, ilgili valilik tarafından Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirilebilir.

Suriyeli İşçi Çalıştırmak

Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi

Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca Bakanlıkça değerlendirme kriterleri belirlenir.

Kanunlarda yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için yapılan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.

Bakanlığa çalışma izin başvurusu için: sağlık meslek mensuplarının Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek   mensuplarının ise Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin almaları gerekir. Ön izin belgesi olmayan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılır.
Suriyeli İşçi Çalıştırmak
Çalışma İzni Verilecek İller

Geçici koruma sağlanan yabancılara çalışma iznine başvuru hakkı verilmesinde, Geçici Koruma Yönetmenliğinin 24 üncü maddesi uyarınca yabancının kalmasına izin verilen iller esas alınır. Yani Suriyeli işçi geçici kimlik kartını hangi ilden aldıysa o il de çalışmak zorundadır.

Kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle çalışma izni verilmesinde sakınca görüldüğünün İçişleri Bakanlığınca bildirildi illerde çalışma izni verilmesi, Bakanlıkça durdurulur. Bu illerde, verilmiş çalışma izinleri uzatılmaz. Ancak, yabancının bu ilde kalma hakkı devam ediyorsa, önceden verilen ve geçerliliği devam eden çalışma izinleri, sona erdiği tarihe kadar uzatılır.

Suriyeli İşçi Çalıştırmak
İstihdam Kotası

Çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı üzerinden sektör ve illere açık iş ve işe yerleştirmeler dikkate alınarak Bakanlıkça, geçici koruma sağlanan yabancı istihdamı kotası değişen oranlarda uygulanabilir. Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, çalışma iznine başvurulan iş yerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, iş yerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez. Bu demek oluyor ki iş yerinizde 100 kişi çalışıyorsa sadece 10 Suriyeli işçi çalıştırabilirsiniz.

Toplam çalışan sayısı ondan az olan iş yerlerinde en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilir.

İşveren tarafından; iş yerinin kayıtlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir.

Suriyeli İşçi Çalıştırmak

Çalışma İzni Verilmesi ve Bildirimi

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Bakanlık tarafından çalışma izni verilir ve bu durum İçişleri Bakanlığı ile işverene bildirilir.

Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışması uygun görülen geçici koruma sağlanan yabancılara verilen çalışma izni muafiyetleri ilgili valiliğe bildirilir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here