Tahsis Talep Beyan

0
385
2018 –YETİM MAAŞI ŞARTLARI
2018 –YETİM MAAŞI ŞARTLARI
                   T.C.

                     SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

                          

                          TAHSİS TALEP VE BEYAN TAAHHÜT BELGESİ

DİKKAT: Bu Belgeyi arka sayfadaki açıklamaları okumadan doldurmayınız. Kurum Evrak Kaydı (tarih/sayı)
  SİGORTALI HAK SAHİBİ
1- TC KİMLİK NUMARASI
2- SİGORTA SİCİL NUMARASI/ BAĞ-KUR NUMARASI/                                  TAHSİS NUMARASI
3- TAHSİS TALEP ÇEŞİDİ
4- ÖDEMELERİN YAPILACAĞI BANKA VEYA PTT ŞUBESİ
5- SİGORTALIYA YAKINLIĞI
6- ÖLÜM/TAHSİS TALEP TARİHİNDE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER VAR MI ?
7- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER İÇİN SAĞLIK YARDIMI TALEBİ VAR MI ?
8- ÖLÜM VEYA MALUL KALMASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KASTI VAR MI ?
9-  HER TÜRLÜ KAZANÇ VE İRATTAN ELDE EDİLEN GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN NET TUTARINDAN AZ  MI ?  (ANA VE BABALAR İÇİN)
HİZMET/ GELİR VE AYLIK DURUMU
10 SİGORTA SİCİL NUMARASI
HİZMET SÜRELERİ VE GEÇTİĞİ İLLER
SSK İSTEĞE BAĞLI
4 (a) TOPLULUK
BORÇLANMA
AYLIK ALIYORSA ÇEŞİDİ   KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

  KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

11 BAĞ-KUR  NUMARASI
HİZMET SÜRELERİ VE GEÇTİĞİ İLLER
BAĞ-KUR İSTEĞE BAĞLI
4 (b) TOPLULUK
BORÇLANMA
AYLIK ALIYORSA ÇEŞİDİ   KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

  KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

12- EMEKLİ SİCİL NO
T.C.EMEKLİ HİZMET SÜRESİ
SANDIĞI AYLIK ALIYORSA ÇEŞİDİ   KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

  KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

4 (c)
TAHSİS NUMARASI
13- SANDIK /VAKIF ADI
SİCİL NUMARASI
DİĞER SANDIKLAR HİZMET SÜRESİ
(506/G.M.20) AYLIK ALIYORSA ÇEŞİDİ   KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

  KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

TAHSİS NUMARASI
14- ÜLKE ADI
HİZMET SÜRESİ
YABANCI  ÜLKELERDE AYLIK ALIYORSA ÇEŞİDİ   KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

  KENDİNDEN        EŞİNDEN

 ANA-BABADAN  ÇOCUKTAN

GEÇEN HİZMETLER
TAHSİS NUMARASI
        Yukarıdaki beyanların doğruluğunu, beyanlarımda herhangi bir değişiklik olması halinde durumu derhal yazılı olarak Kuruma bildireceğimi, gerçeğe aykırı beyanda bulunmam veya gelir aylık bağlandıktan sonra durumumda bunların kesilmesini gerektiren değişikleri derhal Kuruma bildirmediğim taktirde tarafıma yersiz olarak yapılacak her türlü ödemeyi istenildiğinde yasal faizi ile birlikte geri ödeyeceğimi, ayrıca hakkımda Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddenin (1) inci fıkrası gereğince kovuşturma yapılacağını beyan ve taahhüt ederim.

Gereğini arz ederim. ……../……../………..

EKLER SİGORTALI VEYA HAK SAHİBİNİN
1- ADRESİ ADI SOYADI VE İMZASI
2-
3-
4-
5-

 

 

 

 

 

A Ç I K L A M A L A R

 

 

  • Bu belge, sigortalı ile ölen sigortalıların 18 yaşından büyük hak sahiplerine (eş, çocuk, ana ve baba) 5510 sayılı Kanuna göre bağlanacak olan gelir ve aylıklarla, yapılacak olan toptan ödeme, evlenme yardımı ve cenaze masrafı karşılığının Kurumdan talep edilmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca, bunların kesilen ya da durdurulan gelir ve aylıklarının yeniden bağlanması ile gerektiği hallerde Kurumca istenebilir.

 

  • Sigortalı tarafından yapılan tahsis taleplerinde; bu belgenin hak sahibine ait bilgiler ile 5, 9 numaralı alan hariç olmak üzere, “Sigortalı” başlıklı bölümündeki tüm alanlar cevaplandırılmalıdır. Sigortalılar sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylığı, yaşlılık aylığı ve yaşlılık toptan ödemesinden hangisini tercih ettiğini bu bölümdeki “3” numaralı “Tahsis Talep Çeşidi” alanına yazmalıdır. Hak sahiplerinin yapacakları tahsis taleplerinde ise, sigortalıya ilişkin bölümde 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı alanlar ile “Hak sahibi” başlıklı bölümdeki alanların tümü cevaplandırılmalıdır. “9” numaralı alan sadece ölüm gelir/aylığı bağlanması için talepte bulunan ana veya babalar tarafından cevaplandırılacaktır. Hak sahipleri ölüm geliri, ölüm aylığı, ölüm toptan ödemesi, evlenme ve cenaze ödeneği karşılığından hangisini tercih ettiğini bu bölümdeki “3” numaralı “Tahsis Talep Çeşidi” alanına yazmalıdır.

 

  • Bu belgenin düzenlendiği tarihten önce gerek sigortalıların gerekse hak sahiplerinin 01/10/2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanuna, 01/10/2008 tarihinden önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen çalışmaları, bu çalışmalara dayalı olarak veya eş, ana-.baba veya çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıkların türü ve tahsis numaraları 10, 11, 12, 13 ve 14 alanlara yazılmalıdır.

 

  • Bu belgeye, gelir ve aylık bağlanması talebinde bulunan sigortalı ve hak sahibinin 15 yaşından küçük çocuklar hariç olmak üzere birer adet fotoğrafı, ile sigortalının aylık prim ve hizmet belgesi henüz Kuruma verilmemiş son dönem çalışmalarını gösterir ve ilgili işveren tarafından düzenlenerek onaylanmış “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” eklenmesi zorunludur. Ayrıca;

– 18 yaşını doldurmayanlar hariç, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi,

– Malul çocuklar için sağlık kurulu raporu,

Kuruma verilmelidir. Toptan ödemeler ile evlenme ve cenaze ödeneği için fotoğraf ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi eklenmez.

 

         5- Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır.

 

6- Kurum, bu belgedeki bildirimlerin doğruluğunu her zaman araştırabilir. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlara veya durum değişikliklerini derhal Kuruma bildirmeyenlere yapılan yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte geri alınır, ayrıca bunlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun  204 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince kovuşturma yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

 

İndirmek için tıklayınız

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here