Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkları

0
469
Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkları
Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkları

Tarımda Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanların Sigortalılıkları

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, bağlı oldukları ziraat odalarınca, ziraat odası bulunmayan yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerince veya kendileri tarafından Kuruma bildirilmektedir. Bir yıl içinde bildirimin yapılması halinde ilgili kurum/kuruluşa kayıt tarihinden, bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren sigortalılık başlatılır. Oda kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde bildirimin yapılması zorunludur.

Bu kapsamda olanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, tarımsal faaliyetin tespitine esas kayıtları tutmakla yükümlü kurum/kuruluşlardadır.

Bildirim yükümlüsü kuruluşların bildirimde bulunmaması ya da geç bildirimde bulunması halinde sorumlu kurum/kuruluşa idari para cezası uygulanacaktır.

2017 yılı için, Tarım sigortalılarının ödemeleri gereken aylık prim tutarı; diğer 4/1-b kapsamındaki sigortalılardan farklı olarak 30 gün üzerinden değil, prime esas günlük kazanç tutarının 24 katı üzerinden hesaplanmaktadır. Prime esas kazancın hesaplanacağı gün sayısı her yıl bir puan artırılarak 2023 yılında 30 güne ulaştığında sabitlenecektir. Buna göre 2017 yılı için, asgari ücret üzerinden prime esas kazanç beyanında bulunan bir sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı: 1.777,5 TL × %34,5 × 24 ÷ 30= 490,59 TL’dir.

Prim borçları, borcun ait olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar Kurumun anlaşmalı olduğu Banka, Kredi kuruluşu, PTT vasıtasıyla ve e-SGK üzerinden ödenebilmektedir.

Teşvik uygulamasından faydalanan ve faydalanmayan sigortalıların aylık ödemeleri gereken asgari ve azami prim tutarları şu şekildedir:

STATÜ (4/1-b.4)

EN DÜŞÜK AYLIK PRİM (TL)

EN YÜKSEK AYLIK PRİM (TL)

Çiftçi

490,59

3679,43

Teşvikli Tutar (5 Puanlık İndirim Uygulaması İle)

419,49

3146,18

Aylık Sağlanan Kazanç

71,1

533,25

* Tarım sigortalılarının 2017 yılı için aylık 24 gün üzerinden prim ödemeleri gerekmektedir.

Kaynak: www.sgk.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here