Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama.

Kıdem ve İhbar Tazminatı

Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplama sayfamızda istediğiniz tarihler arasında hesaplama yapabileceksiniz.

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı çalışanın aldığı maaşa ve çalıştığı süreye göre değişiklik göstermektedir. Unutmamak gerekir ki kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Kıdem tazminatı sadece işverenin sözleşmeyi feshedilmesi yada bayan çalışanın evlendiği tarihten itibaren bir takvim yılı içerisinde kendi isteği doğrultusunda işten ayrılması durumunda ödenir. Ayrıca işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde ödenir.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı işçinin işten haber verilmeden yada ihbar süresi bitiminden daha önce işten çıkarılması durumunda, işveren tarafından işçiye ödenmek zorunda olan tazminattır. İhbar tazminatını hem işveren hem de işçi alabilir. İşverenin işçiyi işten haber vermeden çıkarması durumunda tazminat ödüyorsa aynı durum işçi içinde geçerlidir. Yani işçi, kanununda belirtilen süre içinde haber vermeden işten ayrılması durumunda, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İhbar tazminatında amaç, çalışan veya işverenin işten ayrılma veya işten çıkarma bilgisini belli bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

Kıdem Tazminatı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem Tazminatı Hakkında Geniş Bilgiler

Kıdem Tazminatı Hakkında Merak Edilenler

Önemli Hatırlatmalar.

  • İşçinin çalışma süresi, bir yılı geçmişse kıdem tazminatı hakkı var. Çalıştığı her yıl için aylık brüt ücreti ile sosyal haklarının toplamı kadar tazminat alır. Yıllık izin kullanmamış ise veya ödenmeyen fazla mesai ücreti vs. varsa onları da alır.
  • İşçinin kıdem Tazminatı ödenmezse, kıdem tazminatı hakkı için 10 yıl, diğer alacaklar için 5 yıl içinde dava açma hakkı vardır.
  • Haksız yere işten çıkarılan işçi, işe iade davası açarak, işe geri dönmeyi talep edebilir. Bunu işten çıkartıldığının kendisine bildirilmesinden itibaren bır ay içinde yapmak yükümlüdür.
  • Sendika üyeliğinden sonra gerçekleşen işten çıkarmalar başka gerekçelere dayandırılsa dahi işçinin çok açık bir hatası veya işyeriyle ilgili özel bir durum olmadığı müddetçe iş mahkemelerinde sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarma sayılmaktadır.
  • Sendikal nedenlerle işten çıkartılan işçi, mahkemede lehine çıkan karar ile bir ay içinde işe başlamak zorundadır. İşveren buna izin vermez ise tazminat ödemek zorunda kalır.
  • Süresiz nitelikte işler için süreli sözleşme yaparak kıdem tazminatı vb. hakları ödemekten kaçınan işverene dava açılarak işin süresiz nitelikte olduğu ispatlanabilir.
  • İşten çıkartılacak işçiye, çalıştığı süre ile orantılı olarak önceden haber verilmeli yada bu sürenin tazminatı da ödenmelidir.