Teşvik Verileri ve Hesaplama Tablosu

0
1247

Teşvik Verileri ve Hesaplama Tablosu, Teşvik Verileri ve Hesaplama Tablosundan bahsetmeden önce 08/02/2018 tarih ve 2/2128 sayı ile TBMM Başkanlığınca Komisyona sevk edilen ve halen Komisyonda görüşmeleri devam eden yeni torba yasadaki istihdam teşviklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Yeni Torba Yasada İstihdam Teşvikleri

– Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır.

2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sigorta prim desteği ile ücret desteği sağlanmaktadır.

– İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden ücret desteği verilmektedir.

– İşverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilmektedir.

Vakıflar Tarafından Kurulan Yükseköğretim Kurumlarının Geriye Doğru Teşvik ve Desteklerden Faydalanmasına İlişkin Düzenleme

5510 sayılı Kanuna eklenen ek 16 ncı maddede, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlan ile okul aile birliklerinin ve 5510 saylı Kanunun 73 üncü maddesine göre Kurumun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör İşyerlerinin bu Kanun ve diğer Kanunlar çerçevesinde yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlandırılması, bu kanundan önce kapsama girmedikleri halde yararlanmış oldukları teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılmaları, uygulandığı dönem/aylarda şartlarını sağladıkları ve kapsamına girdikleri hariç olmak üzere yararlanamadıkları teşvik ve desteklerden geçmişe dönük yararlanılamaması ve değiştirilememesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Geriye Doğru Teşvik Ve Desteklerden Faydalanılmasına İlişkin Düzenlemeye Dair Yeni Kurallar Getirildi

Ayrıca, 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 17 nci maddede, uygulandığı dönem ve aylarda gerekli koşulların sağlanması ve ilgili olduğu ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla yararlanılamayan teşvik, destek ve indirimlerden yararlandırılması, yararlanılmış teşvik, destek ve indirimlerin bir başkası ile değiştirilebilmesi, maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma yapılacak müracaatlarda bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanabilme imkânı getirilmesi, geriye dönük yararlanılması gerektiği tespit edilen teşviklerin Ödeme ve mahsup usullerinin belirlenmektedir.

Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında da Devam Edecek

Anılan Kanuna eklenen geçici 75 inci madde ile ise istihdamın korunması amacıyla özel sektör işverenlerimize asgari ücret desteği verilecektir.

Teşvik Verileri ve Hesaplama Tablosu

2017 KASIM AYI TEŞVİK VERİLERİ

 

Kanun No

 

İşyeri Sayısı

 

Sigortalı Sayısı

 

Kamu payı

 

Kadın

 

Erkek

 

Toplam

 

(TL)

 

5510 (81 md/ı) 5 Puan indirimi

1.062.616

2.224.846

5.706.171

7.931.017

1.251.014.208

 

5510 (81 inci Madde/i) Yurtdışına götürülen sigortalılara 5 puan

327

357

21.834

22.191

5.339.686

 

5510 (81 inci Madde/2) Bölgesel istihdam

229.307

268.923

1.091.614

1.360.537

129.342.351

 

5510 (Ek 2 nci Madde) Bölgesel yatırım

2.419

57.481

103.530

161.011

51.130.665

 

4447 (50 üncü Madde) İşsizlik ödeneği alanların istihdamı

20

187

439

626

363.709

 

4447 (Geçici 10 uncu Mad.) Kadın, genç ve mesleki yeterlilik

120.466

160.291

115.998

276.289

89.858.016

 

4447 (Geçici 15 nci Madde) İşbaşı Eğitim Teşviki

4.072

5.390

7.214

12.604

3.231.848

 

4447 (Geçici 17 nci Madde) 2017 Yılı İşveren Desteği

167.940

174.061

243.797

417.858

216.673.284

 

4857 (30 üncü Madde) Engelli istihdamı

33.396

18.416

73.250

91.666

24.942.357

 

5225 (5 inci Madde) Kültür ve turizm yatırımları

9

94

191

285

65.309

 

5746 (3 üncü Madde /3) AR-GE Yatırımı

3.335

16.862

50.200

67.062

29.897.140

 

5510 ( 81 inci Madde/j) 5 Puanlık Prim Teşviki (4/1-b)

201.738

776.953

978.691

84.600.877

Not : Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde işverenlerce seçilen kanun türlerine göre tahakkuk ettirilen teşvik indirimleri tutarları olup, Hazine tarafından karşılanan tutarı tam olarak ifade etmemektedir.

 

Teşvik Verileri ve Hesaplama Tablosu

ÇSGB’nin internet sitesinde yer verdikten sonra, SGK tarafından yayınlanan Teşvik hesaplama tablosuna da bu linkten ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here