Vergi İndiriminden Emeklilik

0
167

Vergi İndiriminden Emeklilik

Vergi İndiriminden Emeklilik  :  01.10.2008 5510 S.Kanun Öncesinde Sigortalılığı Olanlardan İlk İşe Başlama Tarihinden Önce Malul Olanların Emekliliği

Yasanın yürürlü­ğünden önce SSK’lı olanlardan malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlana­mayan SSK’lılar, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları koşullarıyla yaş şartı aranmaksızın bu kapsamda emekli olabilmektedirler.

Vergi İndiriminden Emeklilik

01.10.2008  Sonra 5510 S.Kanuna Tabi Olarak İlk İşe Başlama Tarihinden Önce Malul Olan SSK (4/1-a) Sigortalıların Emeklilik koşulları:

Bu kapsamda sigortalıların emekliliği de işe başlama ta­rihlerine göre kademeli olarak prim gün sayıları artırılmıştır.

İLK SİGORTALILIK

TARİHİ

GEREKEN EN AZ

SİGORTALILIK

SÜRESİ

GEREKEN EN AZ PRİM GÜN SAYISI
01.10.2008-31.12.2008 15 3700
01.01.2009 – 31.12.2009 15 3800
01.01.2010-31.12.2010 15 3900
01.01.2011’dan- 15 3960

 

Vergi İndiriminden Emeklilik

Sakat Olması Nedeniyle Vergi İndiriminden Faydalananların Emekliliği

Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılmaktadır.

Belirtilen kişiler anılan Kanun hükmü uyarınca sakatlık derecelerine göre vergi indi­riminden faydalanmaktadır. Çalışma hayatında sosyal sorum­luluktan hareketle istihdam yönünden iş bulma noktasında özelikle dezavantajlı konumda bulunan sakatların daha kolay şartlarla emekliliği için SSK’nın uygulama kanunu olan 506 sayılı Kanunun 60. Maddesinde özel düzenlemelere gidilmiş­tir. Sosyal güvenlik reformundan sonra da bu kişilerin mükte­sep hakları korunmaya çalışılmıştır.

 

Vergi İndiriminden Emeklilik

Sakat Olması Nedeniyle Vergi İndiriminden Faydalananların Emeklilik Koşulları

 

ilk Sigortalılık Başlangıç Tarihi GVK’na Göre

I.DERECE SAKAT Olanlar

GVK’na Göre

II.DERECE SAKAT Olanlar

GVK’na Göre

III.DERECE SAKAT Olanlar

Emeklilik

İçin

Gereken

Sigortalılık

Süresi

Emeklilik

için

Gereken

Gün

Sayısı

Emeklilik

İçin

Gereken

Sigortalılık

Süresi

Emeklilik

için

Gereken

Gün

Sayısı

Emeklilik

İçin

Gereken

Sigortalılık

Süresi

Emeklilik

için

Gereken

Gün

Sayısı

06.08.1991’den önce Sigortalılığı Bulunanlar 15 3600 15 yıl 3600 15 3600
07.08.1991 – 06.08.1994 15 3600 15 yıl 8 ay 3680 16 3760
07.08.1994 – 06/08/1997 15 3600 16 yıl 4 ay 3760 17 3920
07/08/1997 – 06/08/2000 15 3600 17 yıl 3840 18 4080
07/08/2000 – 06/08/2003 15 3600 17 yıl 8 ay 3920 19 4240
06.08.2003-

Ekim/2008

15 3600 18 yıl 4000 20 4400

 

Vergi İndiriminden Emeklilik

4/1-a (SSK) Sigortalılarından Çalışma Gücü Kaybı Oranı %60’m Altında Olanların Emeklilik şartları

4/1 -alının İlk SİGORTALILIK Başlangıç Tarihi Kurumca Yetkilendirilen Sağlık Hizmeti Sunucularının Sağlık Kurullarınca Usûlüne Uygun Düzenlenecek Raporlarda Çalışma Gücünden Kayıp Oranı
%50- %59 %40- %49
Gereken

Sigortalılık

Süresi

Gereken

Gün

Sayısı

Gereken

Sigortalılık

Süresi

Gereken

Gün

Sayısı

Ekim/2008 -31.12.2008 16 3700 18 4100
01.01.2009 -31.12.2009 16 3800 18 4200
01.01.2010-31.12.2010 16 3900 18 4300
01.01.2011 -31.12.2011 16 4000 18 4400
01.01.2012-31.12.2012 16 4100 18 4500
01.01.2013-31.12.2013 16 4200 18 4600
01.01.2014-31.12.2014 16 4300 18 4680
01.01.2015’den sonra sigortalı olanlar 16 4320 18 4680

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here