Yıllık İzin Uygulaması

0
241

Yıllık İzin Uygulaması

Yıllık İzin Uygulaması; Yıllık ücretli izin hakkı 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiler içindir. İşçinin işyerinde yıllık izne hak kazanabilmesi için girdiği tarihten başlayarak 1 yılı doldurması gerekir. Bu sürenin hesabına varsa deneme süresi de dâhildir.

Yıllık İzin Uygulaması

Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 gün;

Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 gün;

Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 gün izin verilir. Yer altı işlerinde çalışan işçilere yıllık ücretli izin sürelerine dörder gün ilave edilir. Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Ancak asgari yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeler ile arttırılabilir.

Yıllık İzin Uygulaması

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. Yıllık ücretli izinleri işyerinin bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara talep etmeleri ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde bildirim süresi ile işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez. İşçinin yıllık ücretli izin kullandığını işveren kanıtlamak zorundadır (Yrg.9.HK:2004/16928). Bu nedenle işverenler, işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi düzenlemelidir.

Yıllık İzin Uygulaması

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır. Mevsimlik işlerde yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmaz. Mevsimlik işçi, İş Kanunu’nun yıllık ücretli izin hükümlerine dayanarak, yıllık ücretli izin kullanma veya buna dayanarak ücret alacağı talebinde bulunamaz (Yrg.9.HK:2007/8313).

İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz. Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde izin ücreti yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir.

Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Ayrıca yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Yıllık İzin Uygulaması

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here