Yurtdışı Borçlanması

0
203

Yurtdışı Borçlanması

 

Yurtdışı Borçlanması, Evvelce yurtdışında bulundum/halen yurtdışında bulunmaktayım. Yurtdışında geçen çalışma sürelerimi Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanarak emekli olabilmem hususunda kısaca bilgi verebilir misiniz?

3201 sayılı Kanunla, yurtdışında çalışan veya ev hanımı olarak bulunan Türk vatandaşlarına yurt dışında geçen sürelerini geriye dönük borçlanma yoluyla Türkiye’den emekli olma hakkı tanınmıştır.

Yurtdışında 18 yaşından sonra geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik sürelerinde Türk vatandaşı olanlar bu sürelerini, ayrıca çalışmış olup olmadıklarına bakılmaksızın ev kadınları aynı şartlarla yurtdışı sürelerini borçlanabilirler.

Yurtdışı Borçlanması

Borçlanma başvuruları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılır. Evvelce memur statüsünde çalışmış olanların ise “Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı – Mithatpaşa Caddesi No: 7, Sıhhıye/ANKARA adresine” yazılı olarak başvurmaları gereklidir.

Yurtdışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ile ev kadınlığında geçen sürelerin borçlandırılması için hak sahiplerince yapılacak başvurular da, ölenin Türkiye’deki sigortalılık statüsü dikkate alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yukarıda açıklanan birimlerine yapılmalıdır.

Kurumca tarafınıza tahakkuk ettirilecek borç tutarı, tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenmelidir. Aksi takdirde borçlanma işlemi iptal edilir.

Borç tutarının ödenmesi ve 5510 sayılı Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde vatandaşlarımız emekli olabilirler.

Yurtdışı Borçlanması

Hizmet Belgesi Temini

Yurtdışı Borçlanması

Borçlanma işlemi için gerekli olan hizmet belgesi nereden ve hangi belgelerin ibrazı ile temin edilir?

Hizmet belgesinin temini ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genellikle sigortalının talebi üzerine doğrudan o ülkenin sigorta kurumundan ya da Müşavirlik/Ataşeliklerimiz veya Büyükelçiliklerimiz kanalıyla temin edilmektedir.
Başvuruda kullanılan dilekçede sigorta numarası, doğum tarihi (gün, ay, yıl), doğum yeri, çalışılan veya o ülkede ikamet edilen tarihler, ilgili belgelerin birer örneğini eklemek suretiyle mutlaka belirtilmelidir.
Müracaatlar şahsen ya da posta yoluyla yapılmalı, e-posta ve faksın kullanılmamasına özen gösterilmelidir.
Yurtdışı Borçlanması

Ayrıca, S.Arabistan, Kazakistan, Libya gibi ülkeler için;
– Çalışılan sürede kullanılan pasaportun/pasaportların işlem görmüş tüm sayfalarının okunaklı fotokopileri,
– Varsa bonservis belgeleri,
– Çalışma ve oturum izin belgeleri,
– Varsa o ülke dilinde hazırlanmış diğer belge ve evraklar
gereklidir. Bu ülkeler için pasaport fotokopileri olmadan hizmet belgesi düzenlenememektedir.

Yurtdışı Borçlanması

Ayrıntılı bilgi için
a) Yurtdışında bağlı bulunduğunuz Büyükelçilik/Başkonsolosluk nezdindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğine/Ataşeliğine,
b) Yurtiçinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkezine
başvurabilirsiniz.

Yurtdışı Borçlanması

 

Kaynak:çsgb.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here